Quy định về sữa chữa nhà chung cư

Tôi muốn sửa chữa căn hộ chung cư, việc sửa chữa này có thay đổi cấu trúc căn hộ, cụ thể là sửa bếp cho đúng hướng thì phải thay đổi cửa ra vào, sân phơi và dùng căn hộ hoạt động kinh doanh, việc này có được phép không?

Trả lời:
Theo Điều 4 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), quy định nhà chung cư phải sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt. Do đó, việc sửa chữa, cải tạo căn hộ chung cư phải được thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế nói trên.
Bên cạnh đó, Luật Nhà ở năm 2014 cũng quy định rõ mục đích sử dụng căn hộ chung cư và các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng chung cư. Cụ thể, Điều 3 Luật Nhà ở 2014, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, quy định:
“Nhà chung cư là nhà có từ hai tầng trở lên, có nhiều căn hộ, lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh”.
Thay đổi thiết kế căn hộ
Như vậy, cần phải hiểu đúng đối với loại nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. Đây là loại chung cư mà theo dự án được duyệt có phân định rõ phần căn hộ để ở và phần diện tích khác trong nhà chung cư được sử dụng để hoạt động kinh doanh. Không phải là trường hợp lấy căn hộ để ở mà tổ chức hoạt động kinh doanh.
Ngoài ra, tại Khoản 11, Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 về các hành vi bị nghiêm cấm, có quy định nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt nhưng loại trừ việc kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong chung cư.
Chia sẻ thông tin này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *